Bán - Cho Thuê
Các loại
Tất cả các thành phố
Tất cả các khu vực
Hiệp Phước
nhấp để bật thu phóng
searching...
Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ kết quả nào
Lượt xem Lộ trình Vệ tinh Hỗn hợp Địa hình Vị trí của tôi Toàn màn hình Trước đó Kế tiếp

Thuộc tính được liệt kê trongHiệp Phước

3000m2 đất nông nghiệp, Hiệp Phước, Nhà Bè
670 trăm/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
11.858m2 đất Hiệp Phước, Nhà Bè.
2.50 Tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
1915m2 đất Hiệp Phước, Nhà Bè. Loại đất trồng cây lâu năm
940 trăm/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
4033m2 đất Hiệp Phước, Nhà Bè
2.80 Tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
5404m2 đất nông nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè.
950 trăm/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
2857m2 đường xe máy, Hiệp Phước, Nhà Bè
1.10 Tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
3928m2 đất nông nghiệp Hiệp Phước - Nhà Bè.
850 trăm/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
1981m2 đất nông nghiệp Hiệp Phước.
850 trăm/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
9000m2 lô nhì đường liên ấp 3-4, Hiệp Phước, Nhà Bè
1.80 tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com

So sánh các bảng liệt kê