Bán - Cho Thuê
Các loại
Hồ Chí Minh
Tất cả các khu vực
Tất cả các hạt / tiểu bang
nhấp để bật thu phóng
searching...
Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ kết quả nào
Lượt xem Lộ trình Vệ tinh Hỗn hợp Địa hình Vị trí của tôi Toàn màn hình Trước đó Kế tiếp

Thuộc tính được liệt kê trongHồ Chí Minh

56.000m2 đất Long Thới, Nhà Bè
3.80 Tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
3665m2 đất nông nghiệp, Long Thới, Nhà Bè
1.50 Tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
9529m2 đất nông nghiệp, Nhơn Đức, Nhà Bè
750 trăm/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
1544m2 hẽm 6m Nhơn Đức, Nhà Bè
6 Tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
3000m2 hẽm xi măng 4m, Nhơn Đức, Nhà Bè
5.80 Tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
3248m2 đường 25m, Nhơn Đức, Nhà Bè
3.50 Tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
1606m2 đất nông nghiệp, Nhơn Đức, Nhà Bè
850 trăm/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
1950m2 đất nông nghiệp, Nhơn Đức, Nhà Bè
800 trăm/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
1000m2 đất nông nghiệp, Nhơn Đức, Nhà Bè
900 trăm/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
1563m2 nông nghiệp, Nhơn Đức, Nhà Bè
3.10 Tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com

So sánh các bảng liệt kê