Bán - Cho Thuê
Các loại
Tất cả các thành phố
Tất cả các khu vực
Thị Trấn Nhà Bè
nhấp để bật thu phóng
searching...
Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ kết quả nào
Lượt xem Lộ trình Vệ tinh Hỗn hợp Địa hình Vị trí của tôi Toàn màn hình Trước đó Kế tiếp

Thuộc tính được liệt kê trongThị Trấn Nhà Bè

7 Tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
4740m2 đất nông nghiệp, thị trấn Nhà Bè.
5.50 Tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
2470m2 đất nông nghiệp, thị trấn Nhà Bè
4.50 Tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
3555m2 đất nông nghiệp, thị trấn Nhà Bè
4.50 Tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
2391m2 đất nông nghiệp, thị trấn Nhà Bè
4.50 Tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com
2179m2 đất nông nghiệp, thị trấn Nhà Bè
4.50 Tr/m2
Bán
Đang bán
chautuandaiphatgroup-com

So sánh các bảng liệt kê